ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่องขยายเวลารับสมัครลูกจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่องขยายเวลารับสมัครลูกจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา (ดูรายละเอียด)