ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่อง ขยายเวลารับสมัครลูกจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่อง ขยายเวลารับสมัครลูกจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (ดูรายละเอียด)