งบทดลองประจำเดือนกันยายน ประจำปี 2566

งบทดลองประจำเดือนกันยายน ประจำปี 2566 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)