ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่องการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั้่วไป และนักวิชาการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่องการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการศึกษา