แผนที่การเดินทาง

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

ที่อยู่ :  91 ถนนเทศบาล 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทร :  (073) 212863
โทรสาร :  (073) 213234
Email :  [email protected]
Facebook :  วสส.ยะลา