ติดต่อเรา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

ที่อยู่: 91 ถนนเทศบาล 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

โทร : (073) 212863

โทรสาร : (073) 213234

Email : [email protected]

Facebook : วสส.ยะลา