ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่องรับสมัครลูกจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่องรับสมัครลูกจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา   <<ดูรายละเอียด>>