โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ ขั้นพื้นฐาน (EMR 40 ชม.) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566