ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการสอบวัดความรู้ (สอบข้อเขียน) และสอบปฏิบัติ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะงานจ้างเหมาบริการ

folder, icon, web-2389217.jpg คลิ๊กดูรายละเอียด…