ประกาศรายชื่อผู้สอบในการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการสอบวัดความรู้และสอบปฏิบัติ เพื่อเข้าสู่การประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์งานจ้างเหมาบริการ

folder, icon, web-2389217.jpg คลิ๊กดูรายละเอียด…