แสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม ประจำปี 2566 รุ่นที่ 26