ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับห้องปฏิบัติ โดยวิธีการคัดเลือก