คลีนิกบริการ

ศูนย์ศึกษาการแพทย์ฉุกเฉิน

เวลาให้บริการ

แผนที่ตั้ง

 • เวลาราชการวันจันทร์-ศุกร์
 • เวลา  8.30 – 16.30 น.
 • หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์
 • หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อสอบถาม

ที่ตั้ง : อาคารศูนย์ศึกษาการแพทย์ฉุกเฉิน ชั้น 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
โทร :  (073) 212863 ต่อ 0 

คลีนิกทันตกรรม

เวลาให้บริการ

แผนที่ตั้ง

 • เวลาราชการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา  16.30 – 20.30น.
 • นอกเวลาราชการ วันเสาร์ – อาทิตย์ และหยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์
  เวลา  08.30 – 16.00น.
 • ทุกวันพุธ  เวลา  09.00 – 12.00น.

ติดต่อสอบถาม

ที่ตั้ง : อาคารทันตกรรม ชั้น 1  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
โทร :  (073) 212863 

คลินิกภูมิไท

เวลาให้บริการ

แผนที่ตั้ง

 • เวลาราชการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30น.
 • นอกเวลาราชการ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา  08.00 – 17.00น.
 • หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อสอบถาม

ที่ตั้ง : อาคารแพทย์แผนไทย ชั้น 1  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
โทร :  (073) 212863 ต่อ 140 และ 073-221506